เจ้าคณะอำเภอรูปที่๑

เมื่อ 29/05/2011

พระนิพันธรรมาจารย์ 
(คล้าย จนฺทโชโต) 
เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก รูปที่ ๑
วัดสามัคยาราม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ชาติภูมิ
พระนิพันธรรมาจารย์ นามเดิม คล้าย ฉายา จนฺทโชโต นามสกุล อนุวัตร เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๔๒๐ 
ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับปีฉลู ณ บ้านพนมรอก หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก (สมัยนั้นอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านพนมรอก) จังหวัดนครสวรรค์

อุปสมบท
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ณ วัดพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระอาจารย์ภู่ เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๔๔๕ เป็นพระครูชั้นประทวนชื่อว่า “พระครูคล้าย”
พ.ศ.๒๔๖๗ เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูนิพันธรรมคุต
พ.ศ.๒๔๙๑ เป็นพระครูสัญญาบนเอก
พ.ศ.๒๔๙๕ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระนิพันธรรมาจารย์

การดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.๒๔๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพนมรอก
พ.ศ.๒๔๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก รูปที่ ๑
พ.ศ.๒๔๙๐ ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามัคยาราม อำเภอท่าตะโก
พ.ศ.๒๕๐๐ มรณะ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๐) รวมอายุ ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา 

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :